Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Perustava kokous pidettiin 10.12.1972. Perustamiskokouksessa oli metsästäjiä: Unarin Luusuasta, Uimaniemestä, Kukasjärveltä, Murtomaasta ja Kieringistä, yhteensä 125 henkeä. Vahvaa kiinnostusta metsästysseuratoimintaan on ollut seuran perustamisesta alkaen. Aloite seuran perustamiseksi tuli Kukasjärven metsästäjiltä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Raaterova ja sihteerinä (opettaja) Aarne Kunnala.

Lapin riistapäällikkö Pasi Puttonen vieraili kokouksessa kertoen syitä miksi metsästysseuroja pitäisi Lappiin perustaa. ” Mikäli me emme täällä Lapissa rupea huolehtimaan omista metsästysalueistamme, niin sitä lappasee jos helevetinmoista mettästäjää sieltä etelästä niin, ettei meille jää mettästettävää ollenkaan”. Näillä sanoilla on ollut vahva vaikutus seuran perustamiseen.

Perustavassa kokouksessa seuraan liittyi 82 jäsentä. Liittymismaksu oli 2 mk ja jäsenmaksu 3 mk. Seuraan sai liittyä maanvuokraajat perheineen. Jäsenmaksusta vapautettiin myöhemmin maanvuokraajat, jotka olivat vuokranneet seuralle maata yli 10 ha. Unarinperällä toimiva seura sai ”l uontevasti” nimen Unarinperän Metsästysseura ry. Seura rekisteröitiin 28.08.1973.

Myöhemmin Unarinperän Metsästysseurasta erosivat Kukasjärvi ja Unarin Luusua, perustaen omat pienemmät metsästysseuransa Kukaserän ja Kivikiiran.

Ensimmäinen hirvimiesten kokous pidettiin 23.4.1973 ja vasta 1976 haettiin seuran nimiin yhden aikuisen hirvenkaatolupa. Samana vuonna Unarinperän Metsästysseura teki aloitteen Riistanhoitoyhdistykselle ( Rhy) hirvilupien kaatokiintiöiden määräytymisestä seuran rekisteröityjen jäsenten määrällä.


Puheenjohtajat: 1972 - 1978 Raaterova Eino, 1978 - 1985 Luusua Esko, 1985 - 1990 Nikula Helge,

1990 - 1999 Granroth Ari, 1999 - 2005 Niemelä Antti, 2005 - 2008 Karjalainen Aarne, 2008 - Keinotie Heino (12.12.16).


Sihteerit / rahastonhoitajat: 1996 – 2000 Rahastonhoitaja Pyykkö Leena, sihteeri Sassali Kati, 2001 – 2005 Sihteeri/rahastonhoitaja Sassali Kati, 2005 - Sihteeri/rahastonhoitaja Lotvonen Jari (12.12.2016).


Hirvenmetsästyksen johtajat ja luvanhakijat: 1990 - 1998 Hirvenmetsästyksen johtaja, luvanhakija ja allekirjoittaja Granroth Ari, 1999 - 2005 Hirvenmetsästyksen johtaja, luvanhakija ja allekirjoittaja Niemelä Antti, 2005 - 2009 Hirvenmetsästyksen johtaja, luvanhakija ja allekirjoittaja Vaara Veikko, 2010 - 2014 Hirvenmetsästyksen johtaja Vaara Veikko, hirviyhteisluvan hakija ja allekirjoittaja Keinotie Heino, 2015 - Hirvenmetsästyksen johtaja, luvanhakija ja allekirjoittaja Keinotie Heino.


1997 – 2016, johtokunnan / hallituksen jäsenet: Niemelä Antti, Karjalainen Aarne, Lotvonen Jari, Kumpula Risto, Vaara Veikko, Kumpula Ilpo, Raaterova Kari, Vierelä Arvo, Kumpula Veli, Nikula Tuomas, Sassali Kati, Halonen Jarmo, Kumpula Esko, Uutela Henri, Nikula Helge, Nikula Sauli, Nikkinen Risto, Granroth Ari, Poikela Kustaa, Kumpula Heikki, Kuusela Esa, Poikela Jorma, Niemi Heimo, Keinotie Heino, Kumpula Jari ja Nikkinen Juha.