Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Tekstin jälkeen kuvia tapahtumasta

Unarinperän Metsästysseura vietti 40 -vuotisjuhlat ja hirvipeijaiset Kieringin kyläseurantalolla la 8.12.2012. Ohjelmassa oli puheita, runoja, kertomuksia ja yhteislaulua, säestäjänä Leo Vierelä. Tapahtumaan osallistujia oli yli 100. Ohjelmasta nautittiin syöden maukasta karjalanpaistia ja juoden kakkukahvia. Innokkaita talkoolaisia oli lähes 30.

Pj. Heino Keinotie kertoi seuran syntyneen kylien tahdosta perustaa yhteinen metsästysseura. Perustavassa kokouksessa, joka pidettiin 10.12.72. Mukana olivat seuraavien kylien metsästäjät; Unarin-Luusuasta, Kukasjärveltä, Uimaniemestä, Murtomaasta ja Kieringistä. Myöhemmin Kukasjärvi ja Unarin-Luusua erosivat, perustaen omat metsästysseuransa. Pj. totesi avauspuheessaan;" Että oli hyvä ja kauaskantoinen ratkaisu perustaa lähikylien yhteinen metsästysseura. Tällä tavoin on saatu iso yhtenäinen vuokramaa-alue helpottamaan metsästystä.

40 -vuoden aikana hirvien määrä on huomattavasti runsastunut. Hirvi on monelle seuralle tärkein riistaeläin. Maanviljelyksen ja metsätalouden muutos, Lapissa avohakkuut ja runsaat taimikot, sekä petojen väheneminen vaikuttivat siihen, että hirvelle tuli luonnossa lisää tilaa ja ruokaa. Myös riistan hoidolla on ollut siihen merkitystä".

Seuralla on yhteinen Huotarivaaran ampumarata Naakijoiden kanssa. Ampumaradasta onkin tullut molempien seurojen hyvän yhteistyön voimannäyttö. Yhteistyöllä on saatu ampumaradasta toimiva ja siten seurakohtaisia kustannuksia pienennettyä ja seurakohtaista talkootyötä kevennettyä.

Lapin Rhy:n ja metsästysseurojen on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä ja aktiivisesti puolustettava meidän etuja, kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden säilymisessä ja torjuttava vapaan metsästysoikeuden kaventaminen.

Riistanhoitoyhdistyksen onnittelut toi: pj Veikko Vaara, vpj Tuomo Kustula ja tmj Kaarlo Kuusela.      Heidän puheissaan korostettiin, että Suomen riistakeskusten perustamisen jälkeen metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten välinen aktiivinen ja tiivis yhteistyö, on entistä tärkeämpää paikallisten metsästäjien edunvalvonnassa.

Riistanhoitoyhdistys muisti tilaisuudessa ansiomerkeillä seuraavia jäseniä: Kumpula Ilpo, Päämaa Kari, Kumpula Heikki, Niemi Heimo, Mikkola Ari, Niemelä Antti, Karjalainen Aarne ja Jaakola Päiviö.

Unarinperän Metsästysseura muisti viirillä seuraavia jäseniä: Niemi Eino, Vierelä Arvo, Nikkinen Risto, Granroth Lauri, Karjalainen Aarne, Kumpula Risto, Mikkola Panu, Granroth Ari, Vaara Veikko, Lotvonen Jari, Niemelä Antti ja Sassali Kati

Myöskin naapuriseurat muistivat juhlivaa seuraa.

  Ari Mikkola kertoi; mielenkiintoisesta ja jännittävästä metsästystapahtumasta. Hän kohtasi haavoittamansa karhun silmätysten, vain muutaman metrin päässä. Karhun miettiessä hyökätäkkö vai paeta, onneksi pakeni. Ari kuitenkin koiransa avustamana sai karhun lopetettua.

Toisenlaisesta karhunpyynnistä kertoi Aarne Karjalainen. Aarnen kirjoittama hauska fiktiivinen tarina  kertoi unessa nähdystä karhunpyynnistä otsakkeella: Dementtiaako vai vanhuuden höperyyttä.

Maija Mäntylä lausui hauskan runon Pekka pojasta.

Puheitten lomassa laulettiin yhteislauja Leo Vierelän säestämänä 

Avauspuheensa lopuksi Unarinperän Metsästysseuran pj. H. Keinotie muistutti, että

metsästys täällä on meille ikimuistoinen nautintaoikeus. Sen myötä meillä on vahva metsästyskulttuuri, joka on yhtä arvokas, kuin mikä tahansa muu kulttuuri. Metsästysseuran toiminnassa mukana oleminen tarjoaa nuorisollekin monipuolista harrastusta. Opitaan mm. riistanpyyntiä, -hoitoa ja luonnossa liikkumaan, sekä sosiaalista kanssakäymistä.

Unarinperän Metsästysseuran kylienväestön hyvä yhteistoiminta, sekä talkootyö on se voimavara, jolla seura pysyy kehittyvänä ja elinvoimaisena tulevaisuudessakin. 

Suuret kiitokset kaikille juhlan järjestäjille ja vieraille. Yhteispelillä ja avoimin mielin lähdemme luotsaamaan metsästysseuraamme uudelle vuosikymmenelle ja kohti uusia haasteita!

40v juhlan yleisö   40v juhlan viirien jako

Ansiomerkkienjako2    Ansiomrkkienjako2

 
yleisöstä2 RHYn onnittelut Yleisöstä3 AarnenTarina Pennanen E Sassali Tuomo K Yrjö